Menu

Polish Interpreted Performance: The Wind in the Willows

Chichester Festival Youth Theatre

PRZEDSTAWIENIA TŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI: THE WIND IN THE WILLOWS (O CZYM SZUMIĄ WIERZBY) | Polish Interpreted Performance: The Wind in the Willows

Wg Alana Bennetta 
Adaptacja książki Kenneth Grahame
Muzyka i dodatkowe słowa Jeremy Sams

Festival Theatre
Family Friendly
Overview. Skip back to tab navigationLinked Events. Skip back to tab navigation

Overview

Cena: £10 dla dorosłych, £5 poniżej 16-go roku życia. Ceny biletów dla osób potrzebujących tłumaczenia

Mamy przyjemność przedstawić sztukę tłumaczoną na język Polski  The Wind in the Willows  ‘O czym szumią wierzby’, we wtorek 20 grudnia o godz. 14:00.

Pracujemy nad tym aby przełamać bariery i pozwolić rodzinom cieszyć się teatrem razem, nawet jeżeli Angielski nie jest ich rodzimym językiem. W związku z tym oferujemy bilety po obniżonych cenach dla rodzin mówiących po Polsku. W cenę włączone są słuchawki przez które będzie można słuchać tłumaczenia podczas przedstawienia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją biletów na jedno z tych przedstawień, lub chcą się dowiedzieć więcej, proszę wysłać maila na access@cft.org.uk, lub zadzwonić pod numer 01243 781312.


Popłyńmy w dół rzeki na jeden dzień

Ciekawski Kret porzuca sprzątanie swojej nory i ku swojej uciesze odkrywa rzekę. Spotyka tam Szczurka, wodnego nornika z pasją do łodzi. Wkrótce obydwoje zaprzyjaźniają się i zamieszkują w domu Szczurka nad brzegiem rzeki, w otoczeniu sąsiadujących wydr, królików, myszy polnych i jeży.

W Toad Hall, tryskający życiem Ropuch przekonuje ich żeby przyłączyli się do wycieczki w przyczepie ciągniętej przez konia. Kończy się to tragedią kiedy wszyscy lądują w rowie. Ale ten wypadek wznieca pasję Ropucha do aut.

Kret nie może oprzeć się pokusie następnej podróży udając się dzielnie do śnieżnego i groźnego Dzikiego Lasu aby odnaleźć nieuchwytnego Borsuka, który wita Kreta i Szczurka w swoim wygodnym domku.

Ale czy trójka przyjaciół uchroni Ropucha od konsekwencji jego okropnego prowadzenia auta, i pokona ich nieprzyjaciół, głodnych i przebiegłych łasicę i fretkę?

Sceniczna adaptacja Alana Bennetta historii Kennetha Grahamea z 1908 roku, pierwotnie widziana w Teatrze Narodowym, stała się klasyką samą w sobie: wierna duchowi nieśmiertelnym bohaterom Grahamea połączonym z niezrównanym dowcipem Bennetta zachwycający zarówno dzieci jak i dorosłych.

Dale Rooks, którego produkcje zawierają The Butterfly Lion, The Midnight Gang i Pinocchio, reżyseruje przedstawienie w Chichester Festival Youth Theatre, które idealnie łączy humor i zachwyt z cudownym dreszczem niebezpieczeństwa.

Obsada i Twórcy The Wind in the Willows

Ta amatorska produkcja The Wind in the Willows jest prezentowana w umowie z Concord Theatricals Ltd w imieniu Samuel French Ltd. concordtheatricals.co.uk


By Alan Bennett
Adapted from the book by Kenneth Grahame
Music and additional lyrics by Jeremy Sams

Price: For those requiring interpretation, £10 for adults, £5 for under 16s

We're pleased to present a Polish-interpreted performance of The Wind in the Willows on Tuesday 20 December at 2pm.

We're working to break down the barriers to allow families to enjoy theatre together, even if English is not their first language. As such, we are offering reduced priced tickets for Polish speaking families, which include a headset so they can listen to the interpretation live during the performance.

For more information or to book a ticket with a headset for interpretation, please call the Box Office on 01243 781312.


What say we drop down the river together and make a day of it?

The inquisitive Mole abandons spring-cleaning his burrow and, to his delight, discovers the river. There he meets Ratty, a water vole with a passion for boats. Soon the two are firm friends and settle down to life in Ratty’s riverbank home, surrounded by the neighbouring otters, rabbits, fieldmice and hedgehogs.

Over at Toad Hall, the ebullient Toad persuades them to join an excursion in a horse-pulled caravan – only for disaster to strike when they are overturned into a ditch. But the accident ignites Toad’s passion for motorcars…

And Mole can’t resist the temptation of another adventure, braving the snowy and threatening Wild Wood to find the elusive Badger, who welcomes Mole and Rat into his own cosy home.

But can the three friends save Toad from the consequences of his terrible driving, and defeat their enemies, the hungry and wily weasels and ferrets?

Alan Bennett’s stage adaptation of Kenneth Grahame’s 1908 story, originally seen at the National Theatre, has become a classic in its own right: faithful to the spirit of Grahame’s immortal characters while laced with Bennett’s inimitable wit, making this a delight for children and adults alike.

Dale Rooks, whose Chichester productions include The Butterfly Lion, The Midnight Gang and Pinocchio, directs a Chichester Festival Youth Theatre show that perfectly combines humour and enchantment with a delicious shiver of danger.

View the Cast and Creative team for The Wind in the Willows here.

This amateur production of The Wind in the Willows is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd on behalf of Samuel French Ltd. concordtheatricals.co.uk

Linked Events

Sponsored by

Details.

Age Guidance 
Ages 7+